ANASAYFAOcak Ayı Belediye Meclis Gündem Toplantısı

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi gereğince, Belediye Meclisi Olağan Toplantısı 08/01/2018 Pazartesi günü Saat: 10:00' da Belediye Meclis toplantı salonunda toplanılanarak aşağıda belirtilen göndem maddeleri hakkında karar alınacaktır. 

G Ü N D E M :

1. Denetim Komisyonu Seçilmesi

2. Meclis Tatil Ayının Tespitinin Görüşülmesi

3. Meclis Toplantı Günlerinin Tespitinin Görüşülmesi

4. İmarsız Alanlarda Kanalizasyon İçin Meclis Kararı

5. İmar Komisyonu Raporlarının Görüşülmesi

6. Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporlarının Görüşülmesi

7. Kadın Çalışma Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

8. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

9. Kültür ve Turizm Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

10. Eğitim ve Spor Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

11. Trafik Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

12. Ekoloji Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

13. Dezavantaj Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

14. Çevre Sağlığı Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

asdasd