ANASAYFAEkonomik Durum

TEMEL GEÇİM KAYNAKLARI
İlçenin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.Yüzölçüm içerisinde % 66’lara ulaşan mera varlığı hayvancılığı bir adım öne çıkarmaktadır. İlçede toplam 4920 büyükbaş, 57.305 küçükbaş hayvan ve 4.880 adet arı kovanı  bulunmaktadır. Yıllık süt üretimi yaklaşık 20.000 ton civarındadır. Bunun yanı sıra küçükbaş hayvan mevcudu süt üretiminde önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Yıllık yapağı üretimi yaklaşık 50-60 ton civarındadır.Son iki yıl içerisinde DAKP. Kapsamında uygulanan projeler İlçe tarımına büyük önem kazandırmıştır.
İlçenin tarımsal faaliyete uygun yaklaşık 105.000 da arazisi mevcuttur. Bu arazi içerisinde önemli ölçüde yem bitkileri tarımı yapılmaktadır. Kalan alan içerisinde yeşil ve kuru fasülye gibi sebzeler ile meyve üretimi önemli yer tutmaktadır. Sebze üretimi yaklaşık  8-10 bin ton civarındadır.
İlçede ayrıca önemli düzeyde arıcılık faaliyeti yapılmakta olup, 5 bin adet arılı kovan mevcuduyla yıllık 100 ton civarında bal üretimine sahip bulunmaktadır.Bununla birlikte Van Gölünde inci kefali avcılığı yapılmakta olup, yıllık yaklaşık 4-5 bin ton avlanma kapasitesine sahiptir. Tatlı sularda ise alabalık üretimi yaygınlaşmakta olup, yıllık yaklaşık 15-20 ton civarında balık üretim kapasitesine sahip bulunmaktadır. Dereağzı Mahallesinde kurulan inci kefali işleme merkezinde deneme üretimi yapılmaktadır. Tarımsal veriler tablo halinde ektedir.